AANNAMEBELEID van WIJKHUIS ’t DIJKSTEEKE

Vrijwilligers zijn altijd welkom, ook bij ons. Als jij nou denkt : “nou dat zou best iets voor mij kunnen zijn” dan volgen we volgende stappen:

●  Als iemand interesse heeft getoond in vrijwilligerswerk bij ‘t Dijksteeke volgt er eerst een algemene introductie gesprek met de beheerder en/of met een lid het bestuur.

●  Daarna volgt een gesprek met minimaal een lid van het bestuur dat gaat over de wensen van de vrijwilliger en de mogelijkheden bij ‘t Dijksteeke. In dit gesprek wordt ook duidelijk gemaakt wat de verwachtingen zijn van beide partijen.

●  Wanneer er voor beide partijen een geschikte plaats is gevonden binnen ‘t Dijksteeke volgt een inwerkperiode. Hierbij loopt de nieuwe vrijwilliger een vooraf afgesproken periode mee met een ervaren vrijwilliger. Deze periode geldt ook als proefperiode.

●  Wanneer de nieuwe vrijwilliger voldoende ervaring heeft opgedaan om zelfstandig te werk te gaan, wordt deze officieel geregistreerd als vrijwilliger. Hiertoe dient de nieuwe vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst te ondertekenen en onze gedragscode te accepteren. De vrijwilliger dient een geldige Verklaring omtrent Gedrag te kunnen tonen. Deze wordt door de vrijwilliger aangevraagd met behulp van een weblink via ‘t Dijksteeke.

●  Eventueel kunnen gedurende het aannametraject referenties worden opgevraagd door ‘t Dijksteeke.

VERTROUWENSPERSOON ’t DIJKSTEEKE.

Voor de vrijwilligers van ‘t Dijksteeke is een vertrouwenspersoon beschikbaar. Als er problemen of situaties zijn die je niet met collega’s, de beheerders of het bestuur wil bespreken, dan kun je contact met haar opnemen. Haar naam is Ellen Mey en zij is tevens maatschappelijk werkster bij WijZijn. Ze is de meeste donderdagochtenden op ‘t Dijksteeke aanwezig. Haar contactgegevens hangen in de keuken van ‘t Dijksteeke.

GEDRAGSCODE.

Net als heel veel andere organisaties hebben we ook in ’t Dijksteeke een visie over hoe we wensen om te gaan met elkaar. Dat geldt voor bezoekers. Maar ook als vrijwilligers hebben in overleg met elkaar een gedragscode vastgesteld. Hoe gaan we graag om met elkaar en waar houden we ons aan :

VACATURES voor VRIJWILLIGERS

Oooh, jij woont in Kortendijk en af en toe kriebelt het bij jou : “ik zou wel wat anders willen doen dan op de bank hangen?”. Ik zou best iets willen ondernemen of iets zinvols willen doen of iets gaan betekenen voor andere wijkbewoners….. Niet alleen zomaar wat afwachten maar je betrokkenheid tonen? Dan, ja dan moet je vooral even verder lezen.

Vrijwilligers zijn voor een wijkhuis van groot belang. Ons wijkhuis ’t Dijksteeke is de huiskamer van de wijk Kortendijk. Dat betekent dat de inhoudelijke activiteiten die er plaats vinden op enigerlei wijze te maken hebben met de bewoners. Het betekent ook dat de wijkbewoners zelf als vrijwilliger een bijdrage kunnen leveren om die activiteiten levend te houden of juist nieuwe activiteiten te bedenken. Vanzelfsprekend kan het bijhouden van de bar in onze foyer niet zonder de vrijwilligers. De vrijwilligers zijn de ambassadeurs van het wijkhuis. Het zijn eerste mensen die je tegenkomt als je binnenstapt. Geen enkele activiteit kan plaats vinden als er geen barvrijwilligers zouden zijn. Naast de baractiviteiten zijn er ook achter de schermen vrijwilligers aan de slag : klussers, schoonmakers, bibliotheekdiensten draaien, taaloefengroepen, voorlezen : teveel om alles op te noemen.

Maar zo zijn er ook nog veel nieuwe ideeën die wachten op invulling door vrijwilligers uit de wijk. Zomaar een greep uit onze ideeënbus:

1.Ben je deskundig op het terrein van computers/digitalisering : zou het niet leuk zijn om een digilab in te richten speciaal voor kinderen of juist voor de oudere wijkbewoners. Wellicht is het iets voor jou om zoiets uit te werken in t Dijksteeke.

2.Misschien is het samen lezen van een boek en daarover met elkaar in gesprek een idee, waarmee je al langer rondloopt? Een eigen Dijksteeke leeskring?

3.Of ben jij iets meer voor samen bijv. een documentaire of filmpje bekijken en daarover een babbeltje met elkaar houden.

4.We willen graag een maandlunch voor alleenstaande senioren organiseren en dan met elkaar over een thema in gesprek gaan. Ook al eens aan gedacht?

5.Of ben jij juist meer in voor muziek maken of zingen of dansen. Dat hebben we allemaal nog niet. Maar samen met jou/julllie kan zoiets er wel komen…..

Kortom : duizenden mogelijkheden. Kom even babbelen met onze Jolande (de beheerder). Misschien is 1+1 ineens geen 2, maar plotseling 3 of 4 of 5…..