Oooh, jij woont in Kortendijk en af en toe kriebelt het bij jou : “ik zou wel wat anders willen doen dan op de bank hangen?”. Ik zou best iets willen ondernemen of iets zinvols willen doen of iets gaan betekenen voor andere wijkbewoners….. Niet alleen zomaar wat afwachten maar je betrokkenheid tonen? Dan, ja dan moet je vooral even verder lezen.

Vrijwilligers zijn voor een wijkcentrum van groot belang. Ons wijkcentrum ’t Dijksteeke is de huiskamer van de wijk Kortendijk. Dat betekent dat de inhoudelijke activiteiten die er plaats vinden hebben op enigerlei wijze te maken met de bewoners. Het betekent ook dat de wijkbewoners zelf als vrijwilliger een bijdrage kunnen leveren om die activiteiten levend te houden of juist nieuwe activiteiten te bedenken. Vanzelfsprekend kan het bijhouden van de bar in onze foyer niet zonder de vrijwilligers. De vrijwilligers zijn de ambassadeurs van het wijkhuis. Het zijn eerste mensen die je tegenkomt als je binnenstapt. Naast de baractiviteiten zijn er ook achter de schermen vrijwilligers aan de slag : klussers, schoonmakers, bibliotheekdiensten draaien, taaloefengroepen, voorlezen : teveel om alles op te noemen.

Maar zo zijn er ook nog veel nieuwe ideeën die wachten op invulling door vrijwilligers uit de wijk. Zomaar een greep uit onze ideeënbus:

1.Ben je deskundig op het terrein van computers/digitalisering : zou het niet leuk zijn om een digilab in te richten speciaal voor kinderen of juist voor de oudere wijkbewoners. Wellicht is het iets voor jou om zoiets uit te werken in t Dijksteeke.

2.Misschien is het samen lezen van een boek en daarover met elkaar in gesprek een idee, waarmee je al langer rondloopt? Een eigen Dijksteeke leeskring?

3.Of ben jij iets meer voor samen bijv. een documentaire of filmpje bekijken en daarover een babbeltje met elkaar houden.

4.We willen graag een maandlunch voor alleenstaande senioren organiseren en dan met elkaar over een thema in gesprek gaan. Ook al eens aan gedacht?

5.Of ben jij juist meer in voor muziek maken of zingen of dansen. Dat hebben we allemaal nog niet. Maar samen met jou/julllie kan zoiets er wel komen…..

Kortom : duizenden mogelijkheden. Kom even babbelen met onze Jolande (de beheerder). Misschien is 1+1 ineens geen 2, maar plotseling 3 of 4 of 5…..