Vanaf december 2021 gaan we in ’t Dijksteeke een spectaculaire wijziging meemaken. Een nieuw concept : ’t DIJKSTEEKE ALS HUISKAMER VAN DE WIJK. Wat houdt dat in? We maken van de grote foyer en de grote zaal samen een grote huiskamer. Daar vinden op alle werkdagen van de week activiteiten naast en door elkaar plaats. Net zoals in een gezellige huiskamer. Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Als je dan vrij binnenloopt zie je : Kortendijkers aan het biljarten, (samen) kaarten, kletsen onder een bakje koffie, (samen) een puzzel leggen, (samen) de krant lezen, (samen) koken, (samen) eten enz. Alle hoekjes gaan we benutten. Zowel voor jongeren als ouderen. Daarbij bouwen we aan verbinding, aan ontmoeting, aan meedoen en aan aandacht geven aan en met elkaar in onze wijk Kortendijk. Kom eens meedoen……

In ’t Dijksteeke vinden op vaste momenten veel activiteiten plaats. Dit is per week of per maand. Daarnaast zijn er bijzondere evenementen of activiteiten. Die kondigen we afzonderlijk aan via de website of via Facebook. Denkt u “daar wil ik meer van weten”, loop dan even binnen, bel op of mail:

Dijkcentrum 191
4706 LB Roosendaal
Beheerder: Jolande Piree

Tel. 0165-393626

Email : info@dijksteeke.nl  


Zondag: 

Rommelmarkt 1x per maand. Zie onze aankondiging bij berichten.


Maandag:

Zangvereniging Popkoor : avond

Biljarten : middag


Dinsdag:

Kortendijkse Koffieklets : 10.00 uur

Rikkers 13.00 uur

Schilderen 13.00

SDW met hobbyclub 19.00 – 22.00 uur

Biljarten ochtend + middag

Training valpreventie : 10.00 – 11.30 uur (in samenwerking met Stichting Groenhuysen in een aanbod enkele keren per jaar)


Woensdag

Taaloefengroep : 9.30 – 11.00 uur

Klaverjassen : 9.30 – 12.00 uur

’t Ellufde : avond

Biljarten ochtend + middag


Donderdag:

Bloemschikken : 19.00 uur

Bridge : 13.00 uur

Weightwatchers : 19.00 uur

Jeu de Boules : ochtend

Biljarten : ochtend + middag


Vrijdag :

Training valpreventie : 9.30 uur (in samenwerking met Stichting Groenhuysen in een aanbod enkele keren per jaar)

Zaterdag:

2x per maand SDW vrijwilligers soos.