In ‘t Dijksteeke vinden op vaste momenten veel activiteiten plaats. Dit is per week of per maand. Daarnaast zijn er bijzondere evenementen of activiteiten. Die kondigen we afzonderlijk aan via de website of via Facebook. Denkt u “daar wil ik meer van weten”, loop dan even binnen, bel op of mail:

Dijkcentrum 191
4706 LB Roosendaal
Beheerder: Jolande Piree

Tel. 0165-393626

Email : info@dijksteeke.nl  


Zondag: 

Rommelmarkt 1x per maand. Zie onze aankondiging bij berichten.


Maandag:

Zangvereniging Popkoor : avond

Biljarten : middag


Dinsdag:

Kortendijkse Koffieklets : 10.00 uur

Rikkers 13.00 uur

Schilderen 13.00

SDW met hobbyclub 19.00 – 22.00 uur

Biljarten ochtend + middag

Training valpreventie : 10.00 – 11.30 uur (in samenwerking met Stichting Groenhuysen in een aanbod enkele keren per jaar)


Woensdag

Taaloefengroep : 9.30 – 11.00 uur

Klaverjassen : 9.30 – 12.00 uur

Taichi : 8.30 uur

‘t Ellufde : avond

Biljarten ochtend + middag


Donderdag:

Bloemschikken : 19.00 uur

Bridge : 13.00 uur

Weightwatchers : 19.00 uur

Jeu de Boules : ochtend

Biljarten : ochtend + middag


Vrijdag :

Training valpreventie : 9.30 uur (in samenwerking met Stichting Groenhuysen in een aanbod enkele keren per jaar)

Vrouwengym : 9.00 – 10.00 uur

Zaterdag:

2x per maand SDW vrijwilligers soos.