Vanaf december 2021 hebben we in ’t Dijksteeke een spectaculaire wijziging ingevoerd. Een nieuw concept : ‘t DIJKSTEEKE ALS HUISKAMER VAN DE WIJK. Wat houdt dat in? We maken van de grote foyer en de grote zaal samen een grote huiskamer. Daar vinden op alle werkdagen van de week activiteiten naast en door elkaar plaats. Net zoals in een gezellige huiskamer. Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur. Als je dan vrij binnenloopt zie je : Kortendijkers aan het biljarten, (samen) kaarten, kletsen onder een bakje koffie, (samen) een puzzel leggen, (samen) de krant lezen, (samen) koken, (samen) eten enz. Alle hoekjes benutten we. Zowel voor jongeren als ouderen. Daarbij bouwen we aan verbinding, ontmoeting, aan meedoen en aandacht geven met elkaar in onze wijk Kortendijk. Kom gewoon eens meedoen……

In ’t Dijksteeke vinden op vaste momenten veel activiteiten plaats. Dit is per dag of per week of per maand. Daarnaast zijn er bijzondere evenementen of activiteiten. Die kondigen we afzonderlijk aan via de website of via Facebook. Denkt u “daar wil ik meer van weten”, loop dan even binnen, bel op of mail:

Dijkcentrum 191
4706 LB Roosendaal
Beheerders: Jolande Piree en Jan Schrauwen

Tel. 0165-393626

Email : info@dijksteeke.nl  

______________________________________________________________________________________________________________

STAMTAFEL

Een vast element in het wijkhuis. De stamtafel. Wat is dat? Elke maandag, woensdag en vrijdag kun je voor de gezelligheid langskomen. Het is letterlijk een grote tafel, maar er zijn ook tal van activiteiten waaraan je kunt deelnemen. Of niet. Of een uurtje of een dagdeel. Niets moet en veel kan. Het is een activiteit in het wijkhuis maar met professionele begeleiding. 

De Stamtafel is open op de maandag, de woensdag en de vrijdag van 10.00 – 16.00 uur.


Zondag: 

Rommelmarkt 1x per maand. Zie onze aankondiging bij berichten. Ook op deze website


Maandag:

Zangvereniging Popkoor : avond

Biljarten : ochtend+middag

Taaloefengroep : avond

Gezonde voeding: 19.00 uur


Dinsdag:

Kortendijkse Koffieklets : 10.00 uur

Rikkers 13.30 uur

Schilderen 13.00

SDW met hobbyclub 19.00 – 22.00 uur

Biljarten ochtend + middag+avond


Woensdag

Taaloefengroep : 9.30 – 11.00 uur

Klaverjassen : 9.30 – 12.00 uur

’t Ellufde : avond

Biljarten ochtend + middag


Donderdag:

Bloemschikken : 19.00 uur

Bridge : 13.00 uur

Jeu de Boules : ochtend

Biljarten : ochtend + middag + avond

Amusementsorkest PROOSTT: avond


Vrijdag :

Biljarten : ochtend + middag