’t Dijksteeke werkt samen met een lange reeks van instellingen, organisaties, verenigingen en clubs. Deze partners zorgen in het wijkhuis voor de verbinding naar de bewoners van de wijk Kortendijk

Bewonersplatform Kortendijk

Het platform komt iedere eerste woensdagavond van de maand om 19:30 uur samen in wijkcentrum ’t Dijksteeke. Alle bewoners van Kortendijk zijn welkom om aan te sluiten.
Secretariaat: E bpkortendijk@gmail.com
F http://www.facebook.com/bewonersplatformkortendijk
W https://bpkortendijk.nl

Buurtopbouwwerk
Heeft u een idee voor uw buurt? Zit u met een probleem in uw straat of wijk? Wilt u iets leuks organiseren in de buurt? Of heeft u vragen over uw leefomgeving? Met al deze onderwerpen kunt u terecht bij de buurtopbouwwerker van WijZijn Roosendaal. 
Hakim Bouazzati is de opbouwwerker in Kortendijk. 
Hij kan u helpen antwoord te krijgen op uw vraag en hij biedt ondersteuning en advies bij de organisatie en uitvoering van wijkinitiatieven. 
Contact: E hakim.bouazzati@wijzijntraversegroep.nl T 06 – 36206393Alwel
Deze organisatie zet zich in voor een leefbare wijk en zij doen dat samen met de bewoners en de (vrijwilliger)organisaties die actief zijn in de buurt. Zij maken zich hard voor een schone en veilige woonomgeving in Kortendijk en ze stimuleren initiatieven van de bewoners zelf om dit te realiseren. Goede initiatieven (groot of klein) zijn altijd bespreekbaar! 
Soms komen bewoners in de problemen of ervaren overlast. Zij proberen dit, natuurlijk binnen de kaders van de wet, op te lossen. 
Heeft u een leuk idee voor de Kortendijk of wilt u een zorg met hen delen? U kunt medewerkers van Alwel elke donderdagochtend tussen 9 en 11 uur vinden in wijkcentrum ’t Dijksteeke of neem contact op met team Alwel via coördinator Wijkontwikkeling, Ilse Nooijens. 
E i.nooijens@alwel.nl
T (06) 51815923
F http://www.facebook.com/kortendijk/

Boekspot
In samenwerking met Bibliotheek West Brabant is er sinds mei 2017 in wijkhuis ’t Dijksteeke met succes een Boekspot geopend. Een Boekspot is een ruilbibliotheek waar iedereen boeken kan brengen en lenen. Op die manier krijgt een boek een tweede kans voor iedereen. Je hoeft dus geen lid te zijn van de bibliotheek. Zelfs voor de peuters en kleuters is er een fraaie collectie aanwezig. Ook kun je er een puzzel-spot vinden; dat is een collectie legpuzzels uitgaande van hetzelfde principe : lenen en weer terugbrengen in je eigen tempo. Voor de openingstijden van de boekspot kijk u bij de openingstijden. De collectie wordt bijgehouden door vrijwilligers van ’t Dijksteeke.


Steunpunt Bibliotheek
Tijdens de openingstijden van wijkhuis ’t Dijksteeke kunt u terecht bij het haal- en brengpunt van de bibliotheek. U kunt hier uw gereserveerde materialen via de zelfservice afhalen. Vanuit uw stoel thuis reserveert u een of meer boeken. En woensdagmiddag na 14.00 uur haalt u de boeken op. Met uw lidmaatschapskaart van de bibliotheek regelt u zelf ter plekke op de computer uw uitleen. Dit steunpunt wordt gerund door vrijwilligers van t Dijksteeke.
Tevens is er een collectie prentenboeken en spellen aanwezig voor kinderen van 0-4 jaar. 
E info@bibliotheekwb.nl


Wijkagenten Kortendijk
algemeen telefoonnummer  : 
0900-8844


Wijkzuster
Op donderdagochtend van 9-11 uur heeft de wijkzuster een inloopspreekuur in wijkcentrum ’t Dijksteeke. Hier is geen afspraak voor nodig, je kunt gewoon binnen lopen.
Afgezien van het inloopspreekuur is de wijkzuster ook te bereiken via: