’t Dijksteeke werkt samen met een lange reeks van instellingen, organisaties, verenigingen en clubs. Deze partners zorgen in het wijkhuis voor de verbinding naar de bewoners van de wijk Kortendijk

Bewonersplatform Kortendijk

Het platform komt iedere eerste woensdagavond van de maand om 19:30 uur samen in wijkcentrum ’t Dijksteeke. Alle bewoners van Kortendijk zijn welkom om aan te sluiten.
Secretariaat: E bpkortendijk@gmail.com
F http://www.facebook.com/bewonersplatformkortendijk
W https://bpkortendijk.nl

Bureau Sociaal Raadslieden
Iedereen kan hier terecht met vragen over uitkeringen, arbeidszaken, belastingen, wonen, consumentenzaken, onderwijs, welzijn en juridische zaken.
E sociaalraadslieden@wijzijntraversegroep.nl
T (0164) 237056
W http://www.wijzijnroosendaal.nl/administratie-en-schulden/sociaalraadslieden

Buurtopbouwwerk
Heeft u een idee voor uw buurt? Zit u met een probleem in uw straat of wijk? Wilt u iets leuks organiseren in de buurt? Of heeft u vragen over uw leefomgeving? Met al deze onderwerpen kunt u terecht bij de buurtopbouwwerker van WijZijn Roosendaal. 
Renee van Limborgh is de opbouwwerker in Kortendijk. 
Zij kan u helpen antwoord te krijgen op uw vraag en ze biedt ondersteuning en advies bij de organisatie en uitvoering van wijkinitiatieven. 
Contact: E Renee.vanlimborgh@wijzijntraversegroep.nl T 06 – 36489036

Kortendijk voor Elkaar
Deskundige, betrokken en enthousiaste vrijwilligers van WijZijn Roosendaal staan klaar om u te helpen als u: 
• moeite hebt om rond te komen of financiële vragen heeft 
• ondersteuning nodig heeft bij bijvoorbeeld zelfstandig wonen of het gewoon mee willen doen in de buurt 
• iets voor een ander wilt betekenen of zich zorgen maakt over iemand 
• uw talent wilt inzetten in de wijk 
• het even niet meer ziet zitten of als u zich alleen voelt 
• moeite hebt met lezen en/of schrijven 
• ondersteuning nodig heeft bij het opzetten van een activiteit 
• andere vragen heeft rondom zorg en welzijn of de weg hier naar toe 
Wij maken graag een afspraak bij u thuis om samen te zoeken naar de juiste weg om antwoord te krijgen op uw vragen. Daarnaast zijn we ook zeer geïnteresseerd in uw talenten en ideeën voor de buurt. 
Contact: 
Renee.vanlimborgh@wijzijntraversegroep.nl, 


Alwel
Deze organisatie zet zich in voor een leefbare wijk en zij doen dat samen met de bewoners en de (vrijwilliger)organisaties die actief zijn in de buurt. Zij maken zich hard voor een schone en veilige woonomgeving in Kortendijk en ze stimuleren initiatieven van de bewoners zelf om dit te realiseren. Goede initiatieven (groot of klein) zijn altijd bespreekbaar! 
Soms komen bewoners in de problemen of ervaren overlast. Zij proberen dit, natuurlijk binnen de kaders van de wet, op te lossen. 
Heeft u een leuk idee voor de Kortendijk of wilt u een zorg met hen delen? U kunt medewerkers van Alwel elke donderdagochtend tussen 9 en 11 uur vinden in wijkcentrum ’t Dijksteeke of neem contact op met team Alwel via coördinator Wijkontwikkeling, Ilse Nooijens. 
E i.nooijens@alwel.nl
T (06) 51815923
F http://www.facebook.com/kortendijk/

Boekspot
In samenwerking met Bibliotheek West Brabant is er sinds mei 2017 in wijkcentrum ’t Dijksteeke met succes een Boekspot geopend. Een Boekspot is een ruilbibliotheek waar iedereen boeken kan brengen en lenen. Op die manier krijgt een boek een tweede kans voor iedereen. Je hoeft dus geen lid te zijn van de bibliotheek. Zelfs voor de peuters en kleuters is er een fraaie collectie aanwezig. Sinds enige tijd kun je er ook een puzzel-spot vinden : een collectie legpuzzels uitgaande van hetzelfde principe : lenen en weer terugbrengen in je eigen tempo. Voor de openingstijden van de boekspot kijk u bij de berichten. De collectie wordt bijgehouden door vrijwilligers van t Dijksteeke.


Steunpunt Bibliotheek
Tijdens de openingstijden van wijkcentrum ’t Dijksteeke kunt u terecht bij het haal- en brengpunt van de bibliotheek. U kunt hier uw gereserveerde materialen via de zelfservice afhalen. Vanuit uw stoel thuis reserveert u een of meer boeken. En woensdagmiddag na 14.00 uur haalt u de boeken op. En met uw lidmaatschapskaart van de bibliotheek regelt u zelf ter plekke op de computer uw uitleen. Dit steunpunt wordt gerund door vrijwilligers van t Dijksteeke.
Tevens is er een collectie prentenboeken en spellen aanwezig voor kinderen van 0-4 jaar. 
E info@bibliotheekwb.nl


Wijkagenten Kortendijk
algemeen telefoonnummer  : 
0900-8844


Wijkzuster
De wijkzusters in Kortendijk zijn Evelien Martens en Sharon Monde. Op donderdagochtend van 9-11 uur heeft de wijkzuster een inloopspreekuur in wijkcentrum ’t Dijksteeke. Hier is geen afspraak voor nodig, je kunt gewoon binnen lopen.
Afgezien van het inloopspreekuur is de wijkzuster ook te bereiken via: 
Evelien Martens, E emartens@twb.nlT (06) 51301572