‘t Dijksteeke werkt samen met een lange reeks van instellingen, organisaties, verenigingen en clubs. Deze partners zorgen in het wijkcentrum voor de verbinding naar de bewoners van de wijk Kortendijk

Bewonersplatform Kortendijk

Het platform komt iedere eerste woensdagavond van de maand om 19:30 uur samen in wijkcentrum ‘t Dijksteeke. Alle bewoners van Kortendijk zijn welkom om aan te sluiten.
Secretariaat: E bpkortendijk@gmail.com
F http://www.facebook.com/bewonersplatformkortendijk
W https://bpkortendijk.nl

Bureau Sociaal Raadslieden
Wekelijks houden de medewerkers van Bureau Sociaal Raadslieden (WijZijn Roosendaal) een inloopspreekuur. Iedereen kan hier terecht met vragen over uitkeringen, arbeidszaken, belastingen, wonen, consumentenzaken, onderwijs, welzijn en juridische zaken. Hier is geen afspraak voor nodig, je kunt gewoon binnen lopen. 
Locatie: Wijkcentrum ‘t Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706LB Roosendaal 
Spreekuur: do 9.00-11.30 uur 
Algemene contactgegevens: 
E sociaalraadslieden@wijzijntraversegroep.nl
T (0164) 237056
W http://www.wijzijnroosendaal.nl/administratie-en-schulden/sociaalraadslieden


Buurtopbouwwerk
Heeft u een idee voor uw buurt? Zit u met een probleem in uw straat of wijk? Wilt u iets leuks organiseren in de buurt? Of heeft u vragen over uw leefomgeving? Met al deze onderwerpen kunt u terecht bij de buurtopbouwwerker van WijZijn Roosendaal. 
Lynn van Oers is de opbouwwerker in Kortendijk. 
Zij kan u helpen antwoord te krijgen op uw vraag en ze biedt ondersteuning en advies bij de organisatie en uitvoering van wijkinitiatieven. 
Contact: E lynn.vanoers@wijzijntraversegroep.nlT (06) 58812247


Kortendijk voor Elkaar
Deskundige, betrokken en enthousiaste vrijwilligers van WijZijn Roosendaal staan klaar om u te helpen als u: 
• moeite hebt om rond te komen of financiële vragen heeft 
• ondersteuning nodig heeft bij bijvoorbeeld zelfstandig wonen of het gewoon mee willen doen in de buurt 
• iets voor een ander wilt betekenen of zich zorgen maakt over iemand 
• uw talent wilt inzetten in de wijk 
• het even niet meer ziet zitten of als u zich alleen voelt 
• moeite hebt met lezen en/of schrijven 
• ondersteuning nodig heeft bij het opzetten van een activiteit 
• andere vragen heeft rondom zorg en welzijn of de weg hier naar toe 
Wij maken graag een afspraak bij u thuis om samen te zoeken naar de juiste weg om antwoord te krijgen op uw vragen. Daarnaast zijn we ook zeer geïnteresseerd in uw talenten en ideeën voor de buurt. 
Contact: 
Lynn van Oers (opbouwwerker), T (06)58812247,  E lynn.vanoers@wijzijntraversegroep.nl Carolien Alberti (maatschappelijk werkster), T (06) 81613637, E carolien.alberti@wijzijntraversegroep.nl T (06) 81613637, E carolien.alberti@wijzijntraversegroep.nl


Inloopspreekuur Kortendijk

Inloopspreekuur voor bewoners in Kortendijk! Elke donderdag van 9-11 uur in Wijkcentrum ‘t Dijksteeke. 
Het inloopspreekuur is gratis en zonder afspraak voor alle bewoners van Kortendijk met vragen op gebied van wonen, juridisch, veiligheid, financiën, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, welzijn, zorg, sport, jeugd en buurtactiviteiten. 
Dit is een initiatief van WijZijn Roosendaal, MEE West-Brabant, Politieteam Roosendaal, Alwel (was: AlleeWonen) , Sportservice Noord-Brabant, WegWijs Roosendaal, TWB Thuiszorg met Aandacht en ‘t Dijksteeke. 
U bent van harte welkom! 
F https://www.facebook.com/WijZijnRoosendaal/
F https://www.facebook.com/WegWijsRoosendaal/


Alwel (was: AlleeWonen)
Deze organisatie zet zich in voor een leefbare wijk en zij doen dat samen met de bewoners en de (vrijwilliger)organisaties die actief zijn in de buurt. Zij maken zich hard voor een schone en veilige woonomgeving in Kortendijk en ze stimuleren initiatieven van de bewoners zelf om dit te realiseren. Goede initiatieven (groot of klein) zijn altijd bespreekbaar! 
Soms komen bewoners in de problemen of ervaren overlast. Zij proberen dit, natuurlijk binnen de kaders van de wet, op te lossen. 
Heeft u een leuk idee voor de Kortendijk of wilt u een zorg met hen delen? U kunt medewerkers van Alwel elke donderdagochtend tussen 9 en 11 uur vinden in wijkcentrum ‘t Dijksteeke of neem contact op met team Alwel via coördinator Wijkontwikkeling, Ilse Nooijens. 
E i.nooijens@alwel.nl
T (06) 51815923
F http://www.facebook.com/kortendijk/

Beweegpunt Kortendijk
Zin om een stukje te wandelen of te fietsen of zin in zitgymnastiek? Of bent u op zoek naar een andere vorm van bewegen? Bij het Beweegpunt in Kortendijk is alles mogelijk! Hier ontmoet u iedere 2e en 4e maandagmiddag van de maand andere senioren en bent u lekker actief bezig. De deelname is gratis. 
Heeft u vragen over uw gezondheid, de beweegcoach gaat graag met u hierover in gesprek. 
Locatie: Wijkcentrum ‘t Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706 LB Roosendaal. 
Tijd: iedere 2e en 4e maandag van 14.00-14.30 uur. 
T (06) 41338563 (Demy Weertman)
E d.weertman@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal (Sportservice Noord-Brabant)
F https://www.facebook.com/Roosendaalwerktaanbewegen
t https://twitter.com/Rsdbeweegt


Boekspot
In samenwerking met Bibliotheek VANnU is er sinds mei 2017 in wijkcentrum ‘t Dijksteeke met succes een Boekspot geopend. Een Boekspot is een ruilbibliotheek waar iedereen boeken kan brengen en lenen. Op die manier krijgt een boek een tweede kans voor iedereen. Je hoeft dus geen lid te zijn van de bibliotheek. Zelfs voor de peuters en kleuters is er een fraaie collectie aanwezig. Sinds enige tijd kun je er ook een puzzel-spot vinden : een collectie legpuzzels uitgaande van hetzelfde principe : lenen en weer terugbrengen in je eigen tempo. 

De boekspot is geopend tijdens de openingstijden van ‘t Dijksteeke. De collectie wordt bijgehouden door vrijwilligers van t Dijksteeke.


Dijkpop
Jaarlijks terugkerend openluchtfestival op vaste locatie naast wijkcentrum ‘t Dijksteeke. Diverse bands krijgen de kans hun talenten te tonen aan het publiek. Daarnaast is er plaats voor allerlei activiteiten, merchandising en worden er kramen bezet door lokale ondernemers en professionals. Eten en drinken wordt verzorgd door wijkcentrum ‘t Dijksteeke. 
Locatie: grasveld Dijkcentrum 191, 4706 LB Roosendaal 
Organisatie: Ad Schijven 
E dijkpoproosendaal@home.nl
W http://www.dijkpoproosendaal.nl
F http://www.facebook.com/Dijkpop-Roosendaal

Samen Uit, Samen Thuis
“Ga er eens uit, voel je thuis.” Lust u wel een kopje koffie/thee? Heeft u zin in een goed gesprek? Of wilt u graag iets doen met muziek, sport of spel? Dan bent u van harte welkom iedere 2e en 4e maandag van de maand tussen 13–16 uur. Deze middag staat in het teken van gezelligheid, het opdoen van sociale contacten en het ontwikkelen van talenten. Iedereen is welkom! 
Locatie: Wijkcentrum ‘t Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706LB Roosendaal. 
Contactpersonen: 
Mali: T (06) 52361129
Geranimo: T (06) 30137242
Lynn van Oers (opbouwwerker van WijZijn): T (06) 58812247


Steunpunt Bibliotheek
Tijdens de openingstijden van wijkcentrum ‘t Dijksteeke kunt u terecht bij het haal- en brengpunt van de bibliotheek. U kunt hier uw gereserveerde materialen via de zelfservice afhalen. Vanuit uw stoel thuis reserveert u een of meer boeken. En woensdagmiddag na 14.00 uur haalt u de boeken op. En met uw lidmaatschapskaart van de bibliotheek regelt u zelf ter plekke op de computer uw uitleen. Dit steunpunt wordt gerund door vrijwilligers van t Dijksteeke.
Tevens is er een collectie prentenboeken en spellen aanwezig voor kinderen van 0-4 jaar. 
E kortendijk@bibliotheekvannu.nl


Vrouwensport Kortendijk
Bent u een vrouw en heeft u een hekel aan gemengd sporten? Wilt u met alleen maar vrouwen en op uw niveau sporten? Wilt u lekker dansen, acrobatiek of aerobics doen? Kom dan naar vrouwensport Kortendijk
Vrijdag 09.30-10.30 uur, Wijkcentrum ‘t Dijksteeke, Dijkcentrum 191, 4706LB Roosendaal. 
Contact: Jerome de Clercq, T (06) 24822501, E j.d.clercq@ssnb.nl
W http://www.ssnb.nl/roosendaal (Sportservice Noord-Brabant)


Wijkagenten Kortendijk
algemeen telefoonnummer  : 
0900-8844


Wijkzuster
De wijkzusters in Kortendijk zijn Evelien Martens en Sharon Monde. Op donderdagochtend van 9-11 uur heeft de wijkzuster een inloopspreekuur in wijkcentrum ‘t Dijksteeke. Hier is geen afspraak voor nodig, je kunt gewoon binnen lopen.
Afgezien van het inloopspreekuur is de wijkzuster ook te bereiken via: 
Evelien Martens, E emartens@twb.nlT (06) 51301572