Privacy- en cookieverklaring

De Stichting Kortendijk is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers en gebruikers van Wijkcentrum ’t Dijksteeke en bezoekers van de website, van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Kortendijk houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Bestuur Stichting Kortendijk

Wijkcentrum ‘t Dijksteeke