Vanaf vrijdag 11 januari 2019 

Van 10.00u-11.00u

 

Voorlezen voor kinderen van 2-4 jaar 

In `t Dijksteeke, Dijkcentrum 191

Kom iedere vrijdag samen met uw (klein) kinderen luisteren naar de mooiste verhalen.

 

Met uitzondering van de schoolvakanties

 


Privacy- en cookieverklaring

De Stichting Kortendijk is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers en gebruikers van Wijkcentrum ’t Dijksteeke en bezoekers van de website, van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Stichting Kortendijk houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden.

Bestuur Stichting Kortendijk

Wijkcentrum ‘t Dijksteeke


’t Dijksteeke: óók voor de allerkleinsten!

U heeft hem vast al wel zien staan tegenover de bar……een prachtige kast met peutermaterialen (kijkboeken, voorleesboeken en puzzels).

Heel veel ouders, maar ook opa’s en oma’s hebben hier al gebruik van gemaakt.

En dat is ook de bedoeling: wanneer u in de buurt bent, of het is een keer slecht weer….loop ’t Dijksteeke binnen met uw peuter en geniet samen van de prachtige collectie, die tot stand kon worden gebracht door een gulle gift van de RABO.

Lees wat voor, kijk en praat over de materialen of laat uw peuter een puzzel maken.

Zet het materiaal weer terug, wanneer u weggaat (het is niet de bedoeling, dat u het meeneemt)! Kom later weer eens terug!

We zijn aan het bekijken, of er door ons “voorleesmomenten” kunnen worden georganiseerd.

U hoort daar nog over.