Als we terugkijken naar het afgelopen jaar mogen we heel tevreden zijn. We zijn trots op datgene wat we hebben bereikt. Heel veel wijkbewoners, zowel jong als oud hebben de weg naar ‘t Dijksteeke weten te vinden.
Hoogtepunt voor de jeugd is het inmiddels traditionele Kindercarnaval.
Daarnaast heeft ‘t Dijksteeke een uitgebreid en gevarieerd programma voor werkelijk alle leeftijdsgroepen. Kijk eens verder op de site of u iets van uw gading kunt vinden of loop gewoon eens binnen.

Zonder de tomeloze inzet van personeel en vrijwilligers was en is het niet mogelijk activiteiten te organiseren. Gezien de beperkte middelen draait een wijkcentrum, en ook ‘t Dijksteeke, grotendeels op de inzet van vrijwilligers, en die hebben we nooit genoeg.

Mocht u interesse hebben om vrijwilligerswerk te doen in ‘t Dijksteeke, kom dan gerust eens langs bij een van de activiteiten of vraag nadere informatie bij de beheerder.

We hopen u snel eens te mogen ontmoeten in UW wijkcentrum ‘t Dijksteeke.

Het bestuur