Interne activiteiten:

Rommelmarkt: (09.30 tot 13.00 uur)
aanmelden voor de rommelmarkt kan via:
Dijksteeke@kpnmail.nl