Interne activiteiten:

Rommelmarkt:

De data voor 2018 zijn als volgt:

28 januari 2018

25 februari 2018

25 maart 2018

29 april 2018

mei geen rommelmarkt

24 juni 2018

Dijksteeke@kpnmail.nl