Interne activiteiten:

Rommelmarkt: (09.30 tot 13.00 uur)

De data voor 2019 zijn als volgt:

17 februari

24 maart

28 april

26 mei

16 juni

Dijksteeke@kpnmail.nl