Interne activiteiten:

Rommelmarkt:

De data voor 2017 zijn als volgt:
09.30 uur – 13.00 uur

29 oktober

26 november

17 december

Dijksteeke@kpnmail.nl