Interne activiteiten:

Rommelmarkt:

De data voor 2018 zijn als volgt:

24 juni 2018

23 september 2018

21 oktober 2018

23 december 2018

Dijksteeke@kpnmail.nl