Interne activiteiten:

Rommelmarkt: (09.30 tot 13.00 uur)

De data voor 2018 zijn als volgt:

23 december 2018

Dijksteeke@kpnmail.nl