In 2020 starten we weer met de eerste Rommelmarkt in ‘t Dijksteeke op zondag 19 januari 2020.

In het eerste half jaar – tot de zomer – van 2020 zijn de data voor de rommelmarkten:

zondag 19 januari 2020

zondag 16 februari 2020

zondag 29 maart 2020

zondag 19 april 2020

zondag 24 mei 2020

zondag 21 juni 2020

De prijs per tafel is € 5,00. U kunt zich aanmelden per e-mail : dijksteeke@kpnmail.nl